PRODEJ 

VEPŘOVÝCH PŮLEK

KAŽDOU SOBOTU 7:00 - 09:30 hod.

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE


SELE NA GRIL (napíchané)

90 Kč/kg 
Objednávku selete na gril je potřeba domluvit 7-10 dní před termínem vyzvednutí. 


Registrační číslo jatek pro odhlašování zvířat

CZ5291006310

JATKY JEZDINSKÝ, s.r.o

PRÁVNICKÁ OSOBA 

Žlunice 29
507 34 Žlunice 
IČO: 288 59 111, DIČ: CZ 28859111
Spisová značka: C 31602 
vedená u Krajského  soudu v Hradci Králové 

Společnost se zabývá nákupem živých zvířat, výrobou a distribucí masa a produktů vznikajících při výrobě masa v rozsahu schválení veterinární zprávou

CZ 5051 

Hlavní činnosti: 

  • nákup jatečných zvířat
  • přeprava jatečných zvířat
  • porážka jatečných zvířat
  • expedice produktů pro lidskou výživu: maso jatečných zvířat - půlky a čtvrtě, droby včetně krve, nepůlené jatečně opracovaná těla prasat
  • expedice produktů neurčených pro lidskou výživu. např. kůže, lůj
  • přeprava masa k odběrateli 

Přečtěte si jako první, co je nového